dinsdag 6 oktober 2015

Bijbelstudie en dan anders...

Een nieuw seizoen 
Een nieuw thema 
Een nieuwe start 
Een nieuw doel 
Een nieuwe stap 
Een nieuwe richting
Het jaarthema komt uit Marcus 4:35-5:20: 
Laten wij oversteken naar de overkant...  
Jezus lag te slapen( Hij was moe) 
En zij kwamen aan de overkant der zee in het land der Gerasenen...  
En toen hij Jezus uit de verte zag, liep hij toe, 
viel voor Hem neder,  en zeide, roepende met luider stem: 
Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus,... 
Hij zeide tot hem:Onreine geest, ga uit van deze mens... 
zij kwamen bij Jezus en 
zagen de bezetene zitten, 
gekleed en goed bij zijn verstand,... 
Hij zei tot hem: 
Ga naar uw huis tot de uwen en 
bericht al wat de Here in Zijn ontferming u gedaan heeft.
Jezus zei: Ga naar de overkant, 
Ik zie jullie aan de overkant. 
Zij gingen naar de overkant en...
zij kwamen aan de overkant
JEZUS ging voor die ene 
Ik wil gaan voor die ene;
Wil je meegaan?...
###
Ik moet terug denken aan de preek van Bert de Haan op 
zondag 27 september; Handelingen next level.

1 opmerking: