zaterdag 30 juli 2016

Jezus gebed voor mij...

Ik moet denken aan het gebed van de Here Jezus, 
voordat Hij gevangen werd genomen en Hij zal lijden.

Jezus weet dat het uur is gekomen 
Zijn opdracht te vervullen. 
Hij ging de weg om mij bij de Vader te brengen, 
om mij de Vader te leren kennen en  

mij het eeuwige leven te geven.  

De Here Jezus bad...  
Hij bad voor mij 
Hij bad voor ons
Ik proef er zo'n diepe liefde in voor mij. 
Zo'n diepe liefde voor ons.

't Is echt de moeite om alles helemaal door te lezen,
en te beseffen wat Hij hier zegt.
Dit is Zijn gebed: 
Joh.16:32 Zie, de ure komt en is gekomen, dat gij verstrooid wordt, 
een ieder naar het zijne en Mij alleen laat. 
En toch ben Ik niet alleen, want de Vader is met Mij.
********
 Ik bid voor hen; niet voor de wereld bid Ik U, maar 
voor hen, die Gij Mij gegeven hebt, 
want zij zijn van U,
 zij zijn in de wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader, 
bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, 
dat zij één zijn zoals Wij.... 
opdat zij vervuld worden van mijn vreugde.
Joh.17:13 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, 
maar dat Gij hen bewaart voor de boze.
Joh.17:17 Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid. 
Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, 
heb ook Ik hen gezonden in de wereld;
Joh.17:20-23 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, 
die door hun woord in Mij geloven, 
opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, 
dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, 
dat Gij Mij gezonden hebt. 
En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, 
heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: 
Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, 
opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, 
en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.
Wat een gebed!
Wat een Liefde...
Wat een zekerheid!

Dus... als het anders loopt in de wereld 
Ik  ben van Hem!
Wij zijn van Hem!

2 opmerkingen:

  1. Amen Yvonne het is een van mijn lievelingstukken in de Bijbel.Het Hoogepriesterlijk Gebed. Mooi...

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Ja, wat hebben we een geweldige Vader, zo vol liefde. Wat een troost dat wij van Hem zijn en dat Hij ons leven geeft.
    Het onderste kunstwerk spreekt me erg aan.

    BeantwoordenVerwijderen