dinsdag 30 november 2021

In 't hart

In 't Hart
In Zijn beschutting 
Intimiteit 
In aanbidding 
Voor mijn Heer 
Hier vind ik rust 
Hier vind ik vrede 
In Zijn Hart

In Zijn Hart
Al wat 'k ervaar 
Al wat ik daar ervaar 
Intimiteit
Meer Heer   
Rust & Vrede 
'k Ervaar 't 
 'k Ervaar 't in Zijn Hart

In Zijn Hart 
In Zijn beschutting 
Intiem 
Deelt Hij Zijn Hart 
Zijn bewogenheid 
Zijn bewogenheid met 'n ieder
Zijn liefde voor een ieder
Is in Zijn Hart

In Zijn Hart  
Bij Hem ervaar 'k 
Ontvang 'k
Drink ik
De diepte 
Meer
De diepten van Zijn hart
't Is Zijn hart

Aan Zijn hart 
Intiem met Hem 
Aan 't water 
Het levende water 
't Stroomt 
Meer...
Overvloed
In Zijn hart

Aan Zijn hart ...
Onder Zijn belofte 
't Water stroomt 
'k kom steeds dieper   
Meer bewogenheid 
Meer voor de ander
Er is zoveel meer
'k Ben in Zijn Hart

In Zijn Hart 
In Zijn liefde 
Zijn bewogenheid 
Kom met mij 
Kom en zie 
Zijn hart is zacht 
Zijn juk is licht
Zijn hart...

Zijn Hart
Zijn liefde
'k Neem je mee 
 'k Neem je mee in het water 
Dieper 
Dieper in 't water
Dieper in Hem
Dieper in Zijn Hart

In Zijn hart 
In Zijn beschutting 
Neem 'k je mee 
Zie Hij is rust 
Hij is vrede 
Kom 
Kom met mij
Kom in Zijn hart

Aan Zijn hart 
In Zijn beschutting 
Intimiteit
'k Neem je mee 
Dieper
Kom bij Hem
Kom in aanbidding 
Ken Zijn hart

2 opmerkingen: