woensdag 3 november 2021

De afwezigheid van God

Deze kwam ik tegen

Ik noem het de afwezigheid van God
Alleen dan kan het kwaad &
De zonde zich manifesteren
()-()-()
Hij is ver weg - De afwezigheid van God  
Het kwaad - De afwezigheid van God

Hij is dichtbij - De aanwezigheid van God  

We zien het kwaad eerst over 't hoofd. 
Dan laten we het kwaad toe. 
We legaliseren  het kwaad. 
Vervolgens promoten we het kwaad
We gaan het kwaad vieren 
Dan vervolgen we degenen die 
het nog steeds slecht noemen.
of.......
Eerst zien we de zonde over het hoofd
Vervolgens laten we de zonde toe
We legaliseren het
We promoten het
We vieren de zonde
We vervolgen degenen die 
het zonde noemen
()-()-()
Romeinen 3:23
Iedereen heeft gezondigd en 
mist de nabijheid van God; en 
iedereen wordt uit genade, die niets kost, 
door God als een rechtvaardige 
aangenomen omdat Hij ons 
door Christus Jezus heeft verlost.
()-()-()
Prediker geeft 't aan
In treffende spreuken probeerde 
Prediker de waarheid getrouw 
onder woorden te brengen. 
De woorden van de wijzen zijn 
zo scherp en puntig als een ossenprik, 
al hun spreuken zijn ons 
door één herder ingeprent.
()-()-()
Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: 
heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. 
Dat geldt voor ieder mens, want 
God oordeelt over elke daad, ook 
over de verborgen daden, zowel 
over de goede als de slechte.

1 opmerking: