donderdag 14 maart 2019

Heart Expression

Hartzaken….uitgeschilderd met expressie!
Gewoon een eenvoudig hart heeft 
een diepe uitdrukking van liefde en 
begrip van de liefde van het hart van de Vader. 
In Zijn woord laat Hij ons zien wat het beste voor ons is.

De Here is nabij de gebrokenen van hart, 
Hij verlost de verslagenen van geest.
Verlustig u in de Here; 
dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
Ik zal U loven, Here, met mijn ganse hart, 
ik wil al uw wonderen verhalen;
Schep mij een rein hart, o God, en 
vernieuw in mijn binnenste een vaste geest;


Vertrouw op de Here met uw ganse hart en 
steun op uw eigen inzicht niet.
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, 
want daaruit zijn de oorsprongen des levens. 
Mijn zoon, geef mij uw hart, 
laten uw ogen behagen hebben in mijn wegen;

*********
Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; 
niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. 
Uw hart word niet ontroerd of versaagd.
En de vrede Gods, 
die alle verstand te boven gaat, 
zal uw harten en uw gedachten 
behoeden in Christus Jezus.


Psalm 34,  Psalm 37, Psalm 9, Psalm 51, Spreuken 3 & 4 & 23
Math.6, Math.5:8, Joh.14:27, Fil.4:7

Heb jij een tekst, die aanvult, laat het even weten via een bericht.
Ik ben benieuwd naar je reactie!

1 opmerking: