zaterdag 22 februari 2020

Zalfolie en goud...

 Waarlijk, De Here is aan deze plaats Gen.28 

Met de prayernight kreeg ik een beeld.

Ik zag een gele kruik die uitgegoten wordt. 
Het is geen kleine, maar een grote. 
Een grote hand houdt deze vast en giet deze uit. 
Er stroomt een gele vloeistof uit. 
De stroom die daar uit komt verandert in puur goud. 
Vreugde / glorie 
kostbaar 

Deze woorden komen: 
U zalft mijn hoofd met olie, 
De beker vloeit over… 

Het gebeurt bij mij weleens dat een beeld terugkomt en 
er nog meer komt.....
Ik heb er een schildering van gemaakt 
Dit is wat ik nog meer kreeg: 

Jes. 61: 
De geest van God, de HEER, rust op mij,want 
de HEER heeft mij gezalfd. 
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, 
om aan verslagen harten hoop te bieden, 
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en 
aan geketenden hun bevrijding, 
om een genadejaar van de HEER uit te roepen en 
een dag van wraak voor onze God, 
om allen die treuren te troosten, 
om aan Sions treurenden te schenken 
een kroon op hun hoofd in plaats van stof, 
vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, 
feestkledij in plaats van verslagenheid. 

Joh. 14:12-14 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 
wie in Mij gelooft, 
de werken, die Ik doe, 
zal hij ook doen, 
en grotere nog dan deze, 
want Ik ga tot de Vader; en 
wat gij ook vraagt in mijn naam, 
Ik zal het doen, opdat 
de Vader in de Zoon verheerlijkt word.

Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, 
Ik zal het doen. 
(Dit zegt Hij 2 x) 

Joel 3:1 (Hand.2) 
Daarna zal het geschieden, 
dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en 
uw zonen en uw dochters zullen profeteren; 
uw ouden zullen dromen dromen; 
uw jongelingen zullen gezichten zien.

Deze 3 woorden kreeg ik als eerste: 
VERWACHTING
VERLANGEN 
VOLHARDING 

Olie - De zalving – uitstorting Heilige Geest 
Gesmolten goud = een proces waarbij alles wordt gelouterd en 
als eindresultaat een weerspiegeling is te zien
van wie je bent,
als het proces zich voltooit heeft. 
Hij, Christus wordt  steeds meer zichtbaar. 
We zullen Hem weerspiegelen. 

Dat is de 4e: 
VEROOTMOEDIGING 
Dat zijn de gebogen hoofden 

We stand in awe of The king. 
We are still and listen to His voice, for He is God. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten