vrijdag 1 april 2022

Helder brandende lamp

Mijn Bijbeljournal van Johannes 5
Een helder brandende lamp
Dat was Johannes,
hij heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd
Het regenboog hartDe liefde van God
Jezus had een belangrijker getuigenis dan Johannes
het werk van de Vader te volbrengen. 

Uit Johannes 5
U hebt boden naar Johannes gestuurd en 
hij heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd. 
Johannes was een lamp die helder brandde, en 
een tijdlang hebt u zich over zijn licht verheugd. 
 
Maar Ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes: 
het werk dat de Vader Mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat Ik doe getuigt ervan dat de Vader Mij heeft gezonden. 
 
Ik verzeker u, de Zoon kan niets uit zichzelf doen, 
Hij kan alleen doen wat Hij de Vader ziet doen; en 
wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. 
 
De Vader heeft de Zoon immers lief en 
laat Hem alles zien wat Hij doet. 
Hij zal Hem nog grotere dingen laten zien, 
u zult verbaasd staan!
 
Ik verzeker u, wie luistert naar wat Ik zeg en 
Hem gelooft die Mij gezonden heeft, 
heeft eeuwig leven; 
over hem wordt geen oordeel uitgesproken, 
hij is van de dood overgegaan naar het leven. 
 
Ik verzeker u, er komt een tijd, en 
die tijd is nu gekomen, dat de doden 
de stem van Gods Zoon zullen horen en 
dat wie Hem horen, zullen leven. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten