vrijdag 15 april 2022

Zegen van Pasen

Gezegende Pasen!
Dit is een mixed media schilderij van 80 x 100
De tekening kreeg ik in een beeld
Deze heb ik uitgeschilderd

Hosanna, de Koning komt!
Een week later roepen ze: Kruisig Hem!
Lucas 23 
Er staan 3 kruizen op Golgotha
Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, 
werd Hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, 
de een rechts van Hem , de ander links.
Rond het middaguur werd het donker 
in het hele land doordat 
de zon verduisterde. 
De duisternis hield drie uur aan. 
Toen scheurde het voorhangsel 
van de tempel doormidden.
Johannes 19 
"Het is volbracht!" 
Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.
lucas 23 
Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, 
wikkelde hij het in linnen doeken en legde het 
in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt.

Lucas 24 
Maar op de eerste dag van de week 
gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf 
met de geurige olie die ze bereid hadden. 
Bij het graf aangekomen, zagen ze echter 
dat de steen voor het graf was weggerold, en 
toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet.

Johannes 20 
Maria stond nog bij het graf en huilde. 
Huilend boog ze zich naar het graf, en 
daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten...
"Wie zoek je?" 
Maria dacht dat het de tuinman was en zei: 
"Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan 
waar u Hem hebt neergelegd, 
dan kan ik Hem meenemen.
" Jezus zei tegen haar: "Maria!" 
Ze draaide zich om en zei: "Rabboeni!"
De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt!!!
Maria riep het uit:
"Ik heb de Heer gezien!"
Ik heb de Heer gezien.
Hij Leeft!!!

Heb jij de Heer gezien? 
Ik wil mijn diepe respect uitbrengen
voor de Koning der Koningen
voor mijn Jezus!

Johannes 12 
Jezus zei: 
"De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot 
Majesteit wordt verheven. 
Waarachtig, Ik verzeker u: 
als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, 
blijft het één graankorrel, maar 
wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.
Lucas 24 
Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. 
Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. 
Terwijl Hij hen zegende, ging hij van hen heen en 
werd opgenomen in de hemel. 
Ze brachten Hem hulde en keerden in grote vreugde 
terug naar Jeruzalem, waar ze 
voortdurend in de tempel waren en God loofden.
 
Hand 1:9-11 
Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen 
omhoog geheven en opgenomen 
in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 
Terwijl Hij zo van hen wegging en 
zij nog steeds naar de hemel staarden, 
stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 
Ze zeiden: "Galileeërs, 
wat staan jullie naar de hemel te kijken? 
Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, 
zal op dezelfde wijze terugkomen 
als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan."

Johannes 14 
Jezus komt weer terug!
In het huis van Mijn Vader zijn veel kamers; 
zou Ik anders gezegd hebben dat 
Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 
Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, 
kom Ik terug. 
Openbaring 4 
Er stond een troon in de hemel en 
daarop zat Iemand. 
Degene die daar zat had 
een uiterlijk als van jaspis en sarder, en 
rond de troon was een regenboog 
die eruitzag als smaragd. 
Ook lag er voor de troon iets 
als een zee van glas, van kristal.

Jezus sprak regelmatig over de Vader
Zijn verlangen - dat we Hem kennen

Wie ben ik?

Wie ben ik?
Wie ben ik dat ik mag naderen tot de troon,
Wie ben ik dat ik mag naderen tot de troon van God?
   
Wie ben ik?
Wie ben ik dat Hij Zijn Zoon gaf,
Wie ben ik dat Hij Zijn Zoon gaf zodat ik mag leven?
  
Wie ben ik? 
Wie ben ik om zo geliefd te zijn,
Wie ben ik om zo geliefd te zijn door een Vader?
   ♥
Wie ben ik?
Wie is Hij?
Wie is Hij die zoveel om mij geeft?
  
Wie ben ik?
Wie is Hij?
Wie is Hij die Zijn Zoon gaf?
   ♥
Wie ben ik?
Wie is Hij?
Wie is Hij dat ik mag naderen?
  
Hij is God
Hij is Vader
Hij is liefde
   ♥
Mijn aanbidding is voor Hem,
Hij is de koning der Koningen,
De eeuwige, Almachtige.

1 opmerking:

  1. De goede Boodschap in 1 schilderij en dan met alle teksten erbij. Heel mooi gedaan. Ik wens jullie gezegende Paasdagen.

    BeantwoordenVerwijderen