vrijdag 9 december 2022

Buigen ...

Mijn Bijbeljournal in Esther 3
Buigen of barsten
Buigen voor wie?
Buigen of niet
^^^^
Buigen betekent:
Een gebogen houding aannemen
Eerbied betonen 
Knielen & Onderwerpen
^^^^
Mijn woorden over Esther 3
Voor wie buigen we?
Mordechai boog niet!
Hij werd er op aangesproken
Ze vroegen het hem elke dag weer, 
zonder dat hij zich iets van hun woorden aantrok.
Hij maakte er “geen woord aan vuil”
##########
De schatkist wordt gevuld
Het gaat om geld
##########
Na het bevel ontstond er grote onrust
##########
Ik buig voor die Ene
De Here der Heren
De koning der Koningen
Hem alleen de eer!
^^^^
Efeze 3
Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, 
naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. 
##########
Geworteld en gegrond in de liefde, 
zult gij dan samen met alle heiligen, 
in staat zijn te vatten, 
hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en 
te kennen de liefde van Christus, 
die de kennis te boven gaat, 
opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.
^^^^
Uit Esther 3
Na verloop van tijd gaf koning Ahasverus 
een hoge positie aan Haman: 
Hij plaatste hem boven alle rijksgroten aan zijn hof. 
Alle hoge functionarissen van de koning 
die in de Koningspoort waren, vielen telkens 
voor Haman op de knieën en 
bogen zich voor hem neer, 
want zo had de koning het geboden. 
##########
Alleen Mordechai knielde of boog nooit.
##########
De functionarissen van de koning 
in de Koningspoort 
spraken Mordechai daarover aan: 
‘Waarom overtreedt u het gebod van de koning?’ 
Dit vroegen ze hem elke dag weer, 
zonder dat hij zich iets van hun woorden aantrok.
##########
Toen Haman te weten kwam dat Mordechai 
niet voor hem knielde of boog, werd hij woedend, en 
hij besloot Mordechai uit de weg te ruimen. 
Men had hem verteld uit welk volk Mordechai stamde, 
De dood van Mordechai alleen was hem niet genoeg: 
vanaf dat moment zon Haman op middelen 
om alle Joden in Ahasverus rijk om te brengen
##########
Daarna zei Haman tegen koning Ahasverus….
Als het de koning goeddunkt, laat er dan een bevel op schrift gesteld worden dat ze moeten worden uitgeroeid. Dan zal ik tienduizend talent zilver afdragen aan de ambtenaren van de koning om in de koninklijke schatkist te storten.
De koning deed zijn zegelring af en gaf die aan Haman... 
##########
Er werd een bevel op schrift gesteld…..
##########
Op de dertiende dag van de twaalfde maand, 
de maand adar, moesten 
alle Joden worden gedood en volledig uitgeroeid. 
Ook in de burcht van Susa werd de wet uitgevaardigd. 
En terwijl de koning en Haman rustig zaten te drinken, raakte de stad Susa in rep en roer.

1 opmerking: