zaterdag 21 januari 2023

Geëerd

Mijn Bijbeljournal in Esther 6
Het loopt iets anders in eren
 
Uit Esther 6
De koning kon niet in slaap komen 
De kronieken werden voorgelezen…
&
Kronieken zijn
*Blad 
*Dagboek 
*Geschiedkundig verhaal 
*Jaarboek 
*Journaal 
*Tijdsrelaas 
*Verslag 
&
Een kroniek is dus een verhaal of boek met chronologisch geordende, gedenkwaardige en/of historische feiten.
In deze doet het mij denken aan een hedendaagse krant, met alle verhalen en gebeurtenissen.
&
Men kwam men bij het gedeelte, 
waarin stond dat Mordechai iets had onthuld 
Een plan om koning Ahasverus 
om het leven te brengen 
De vroeg koning: Welk eerbewijs of 
welke onderscheiding is daarvoor 
aan Mordechai gegeven?  
Er is hem niets gegeven
 Y ♥ 
Haman was in de hof en werd binnen geroepen 
De Koning vroeg: Wat moet er gedaan worden 
als de koning iemand eer wil bewijzen?
Haman dacht bij zichzelf: 
Aan wie zou de koning 
meer eer willen bewijzen dan aan mij? 
Haman antwoord: 
Er zou een koninklijk gewaad moeten 
worden gehaald en hij zou hem op het paard 
over het stadsplein laten rijden en, 
voor hem uit gaand, roepen:  
Dit valt eenieder ten deel 
aan wie de koning eer wil bewijzen
Y 
Haal het snel en handel op 
de voorgestelde manier met de Jood Mordechai, 
die dienstdoet in de Koningspoort. 
 Y ♥ 
Haman doet wat hem wordt opgedragen en roept: 
Dit valt een ieder ten deel aan wie de koning eer wil bewijzen! 
Mordechai ging hierna terug naar de Koningspoort. 
Haman haastte zich naar huis, 
treurend, het hoofd bedekt. 
 Y ♥ 
Zijn raadgevers en zijn vrouw 
zeiden daarop tegen hem: 
Als die Mordechai, van wie je nu 
voor het eerst hebt verloren, 
tot het Joodse volk behoort, 
kun je niet tegen hem op; 
je zult het volledig van hem verliezen.
 Y ♥ 
Ze waren nog niet uitgesproken of 
daar waren de eunuchen van de koning al, 
die Haman zo snel mogelijk naar het feestmaal 
brachten dat Ester had bereid.

Spreuken 26:27  
Wie een kuil graaft, zal erin vallen; en 
wie een steen wentelt, op die zal hij terugrollen.
 
Dit spreekwoord wordt gebruikt bij mensen 
die een ander iets willen aandoen, en 
er dan vaak zelf door getroffen worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten