zondag 5 maart 2023

Hoe lang nog

De afgelopen periode dit werk 
geschilderd met mixed media
Het hangt nu in de gang
********
Uit Openbaringen 6:9-10
En toen Hij het vijfde zegel opende, 
zag ik onder het altaar 
de zielen van hen, die geslacht waren 
om het woord van God en 
om het getuigenis, dat zij hadden. 
********
En zij riepen met luider stem en zeiden: 
Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, 
oordeelt en wreekt Gij ons bloed 
niet aan hen, die op de aarde wonen? 
********
En aan elk hunner werd een 
wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, 
dat zij nog een korte tijd moesten rusten, 
totdat ook het getal vol zou zijn van 
hun mededienstknechten en hun broeders, 
die gedood zouden worden evenals zij. 
De Psalm 13
Hoelang, Here? 
Zult Gij mij voortdurend vergeten? 
Hoelang zult Gij uw aangezicht voor mij verbergen? 
Hoelang zal ik plannen koesteren in mijn ziel, 
kommer hebben in mijn hart, dag aan dag? 
Hoelang zal mijn vijand zich boven mij verheffen? Aanschouw toch, antwoord mij, 
Here, mijn God! 
********
Verlicht mijn ogen, opdat ik niet inslaap ten dode; 
opdat mijn vijand niet zegge: 
Ik heb hem Overwonnen; 
opdat mijn tegenstanders niet juichen, 
wanneer ik wankel. 
Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid, 
over Uw verlossing juicht mijn hart. 
Ik wil de Here zingen, 
omdat Hij mij heeft welgedaan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten