woensdag 29 maart 2023

In Verwachting

Het volk was vol verwachting
Wie is Hij toch?
Het volk was vol verwachting, en 
allen vroegen zich af of Johannes misschien 
de Messias was

Johannes predikte de doop der bekering 
tot vergeving van zonden 
In Jesaja staat over Johannes:
 De stem van een, 
die roept in de woestijn: 
Bereidt de weg des Heren, 
maakt recht zijn paden….

Johannes spreekt verder:
Brengt dan vruchten voort, 
die aan de bekering beantwoorden.

De scharen vroegen: 
Wat moeten wij dan doen?
Wie een dubbel stel klederen heeft, 
dele mede aan wie er geen heeft, en 
wie spijzen heeft, doe evenzo. 

De tollenaars vroegen: 
Meester, wat moeten wij doen? 
Vordert niet meer dan u voorgeschreven is. 

Die in  krijgsdienst waren vroegen: 
En wat moeten wij doen? 
Plundert niemand uit en perst niets af en 
wees tevreden met uw soldij.

Toen nu het volk in afwachting was en 
allen in hun hart overlegden over Johannes, of 
hij misschien de Christus was

Johannes zei:
Ik doop u met water, doch Hij komt, 
die sterker is dan ik, 
wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken; 
die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.

Heb jij de keus gemaakt om
Jezus te volgen en te
aanvaarden als de Christus, 
Die stierf voor je zonden
Opstond uit het graf
De dood heeft overwonnen!
 
Wacht niet en vraag Hem in je leven
Aanvaard Hem in je hart en
Je zult leven!
 
Meer weten?
Klik op de afbeelding:
Wie is Hij toch?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten