maandag 26 juni 2023

Harten Vreugdedans

God grootmaken onder alle omstandigheden 
Hem blijven danken & dankbaar zijn

 ♥ 

I Thessalonicenzen 5:18
Dank God onder alle omstandigheden, want 
dat is wat Hij van u verlangt. (NBV)
       ♥ 
Psalm 34:2-4
Ik zal de HEERE te allen tijde loven, 
Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. 
Mijn ziel zal zich beroemen in de HEERE; 
de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. 
Maak de HEERE met mij groot, 
laten wij tezamen Zijn Naam roemen.

       ♥ 

Lofprijs is een keuze!

Psalm 71:8,23,24
Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof en 
met Uw luister, de hele dag. 
       ♥ 
Mijn lippen zullen vrolijk zingen, wanneer ik
psalmen voor U zal zingen, mijn ziel, die U verlost hebt. 
       ♥ 
Ja, mijn tong zal de hele dag 
Uw gerechtigheid tot uiting brengen... 
       ♥ 
Psalm 105:1-3
Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken. Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem, spreek aandachtig van al Zijn wonderen. Beroem u in Zijn heilige Naam... 

       ♥ 

Het is goed vol overtuiging en 
heel zelfverzekerd dingen zeggen als: 
"Vandaag prijs ik de Heer..."
 "Vanavond verhoog ik God en maak Hem groot..."
"Ik zegen de Heer omdat ik daarvoor kies..."
"Ik denk aan Gods majesteit en 
spreek van Zijn grootheid. "

Lees meer & KLIK hier!
       ♥ 
God, de Here der Here grootmaken 
Doe je mee?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten