donderdag 29 juni 2023

Harten vreugde

De zijkant van het schilderij spreekt!
 
Geprezen bent U, Heer, God
Geprezen is Uw heilige en luisterrijke naam
Geprezen bent U in Uw heilige tempel
Geprezen bent U op de troon van Uw koninkrijk
Prijs de Here allen....

Dit komt uit de deuterocanonieke boeken
Daniel 1: Het gebed van Azarja
Midden in de vlammen liepen ze rond, zongen lofliederen voor God en prezen de Heer. Azarja bleef staan en begon midden in het vuur hardop te bidden: "Heer, God van onze voorouders, u bent geprezen en geloofd, uw naam zij verheerlijkt in eeuwigheid....."

De dienaren van de koning die de mannen in de oven hadden geworpen, bleven het vuur opstoken met aardolie, teer, vlasvezels en takkenbossen. De vlammen laaiden wel negenenveertig el boven de oven op, ze sloegen uit en verbrandden de Chaldeeën die rond de oven stonden. 

Maar de engel van de Heer was bij Azarja en de twee anderen in de oven neergedaald en joeg de vuurzee de oven uit. Midden in de oven liet hij een koele wind waaien, zodat het vuur hen niet eens aanraakte; ze voelden geen pijn en hadden er in het geheel geen last van.

Wat doe jij in de storm, in de moeiten?
Waar richt jij je dan op...
Daniel zijn vrienden hebben het heftig
Ze worden in de vurige oven geworpen,
maar verliezen God niet uit 't oog.

Ik vind dit zo bemoedigend, en
wil je bemoedigen om de Here te blijven prijzen.
Het hele hoofdstuk kun je lezen in de Bijbel
bij de deuterocanonieke boeken
&

Geen opmerkingen:

Een reactie posten