maandag 10 juli 2023

Loflied op de komst van de Heer

Elke dag een tekst uit het Woord
Ik heb elke dag een vers 
uit Psalm 96 als gebed en 
proclamatie voor een tijd als deze.
De tekeningen en schilderwerken zijn 
selectief uitgezocht en verwerkt
Psalm 96
Zingt de Here een nieuw lied,
zingt de Here, gij ganse aarde.
Zingt de Here, prijst zijn naam,
boodschapt zijn heil van dag tot dag.

Vertelt onder de volken Zijn heerlijkheid,
onder alle natiën Zijn wonderen.

Want de Here is groot en zeer te prijzen,
geducht is Hij boven alle goden;
want alle goden der volken zijn afgoden,
maar de Here heeft de hemel gemaakt;
👑
Majesteit en luister zijn voor Zijn aangezicht,
sterkte en glorie in Zijn heiligdom.

Geeft de Here, gij geslachten der volken,
geeft de Here heerlijkheid en sterkte.
Geeft de Here de heerlijkheid van zijn naam,
brengt offer en komt in zijn voorhoven.
Buigt u neder voor de Here in heilige feestdos,
beef voor zijn aangezicht, gij ganse aarde.
👫👑🎎👫🏃
Zegt onder de volken: De Here is Koning,
vast staat nu de wereld, zodat zij niet wankelt;
Hij zal de volken richten in rechtmatigheid.
🌍
De hemel verheuge zich, de aarde juiche,
de zee bruise en haar volheid,
1het veld en al wat daarop is, verblijde zich;
dan zullen alle bomen des wouds jubelen
voor de Here, 
want 
Hij komt,
want Hij komt om de aarde te richten;
Hij zal de wereld richten in gerechtigheid
en de volken in zijn trouw.
Ik heb er een kleine filmbewerking van gemaakt
Van alle teksten & creativiteit
Geniet ervan en zie uit:
Hij komt!!
Ik zie er zo naar uit!
Eens zal ik Hem zien...
Ik ben benieuwd hoe jij ervoor staat

2 opmerkingen: