zondag 28 januari 2024

Altijd moeten bidden...

Ik las deze dagtekst 
Het deed iets met mij
Ik dook er even dieper in
     
Je zal maar altijd moeten bidden....
 
We moeten altijd bidden...
& niet de moed verliezen
Niet verslappen
Okay
En wat dan?
Waarom?
In de gelijkenis legt de Heere Jezus 't uit.

Lukas 18
Hij sprak een gelijkenis tot hen 
met het oog daarop, dat zij 
altijd moesten bidden en niet verslappen.
&
Hij zeide: Er was in een stad een rechter, 
die zich om God niet bekommerde en 
zich aan geen mens stoorde. 
&
En er was een weduwe in die stad, 
die telkens tot hem kwam en zeide: 
Verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. 
&
En een tijdlang wilde hij niet, maar 
daarna sprak hij bij zichzelf: 
&
Al bekommer ik mij niet om God en 
al stoor ik mij aan geen mens, 
toch zal ik, 
omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, 
haar recht verschaffen; 
anders komt zij mij ten slotte nog in het gezicht slaan.
&
En de Here zeide: 
Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt. 
&
Zal God dan zijn uitverkorenen 
geen recht verschaffen, 
die dag en nacht tot Hem roepen, en 
laat Hij hen wachten? 
&
Ik zeg u, dat Hij hun spoedig 
recht zal verschaffen. 
&
Doch, als de Zoon des mensen komt, 
zal Hij dan het geloof vinden op aarde?
 
Hier draait de situatie om
Er wordt recht gegeven
Waar ze voor bad, heeft ze gekregen.

Psalm 13
Hoelang nog, HEERE? 
Zult U mij voor altijd vergeten?
Hoelang zult U 
Uw aangezicht nog voor mij verbergen?
Hoelang zal ik nog 
plannen maken in mijn ziel,
verdriet hebben in mijn hart, dag na dag?
Hoelang zal mijn vijand 
zich nog boven mij verheffen?
Zie mij aan, verhoor mij, 
HEERE, mijn God!
 
Volharding, volhouden is belangrijk!
 
Openbaringen 6
En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, 
zag ik onder het altaar de zielen van hen 
die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden.
&
En zij riepen met luide stem: 
Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, 
oordeelt en wreekt U ons bloed 
niet aan hen die op de aarde wonen?
 
Het oordeel komt er aan, 
Lees 't verder in de Openbaringen
 
Romeinen 8:23
Laten we dan
Met volharding 
De wedloop lopen, die vóór ons ligt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten