zaterdag 1 oktober 2011

HERFSTHerfst
Ik geniet altijd enorm van dit jaargetij.
Ik geniet van alle prachtige kleuren.
Ik geniet van alles wat de natuur geeft.
Gods schepping kent zoveel moois.

Ik dank Hem voor dit jaargetij.
Ik dank God voor de oogst.
Ik dank Hem voor de kleuren.
Ik dank Hem dat ik genieten mag.

Alles kent zijn tijd.
Ieder seizoen heeft eigenaardigheden.
Ieder seizoen zegt iets,
Iets van de seizoenen van het leven.


In welk seizoen ik leef.
In welk seizoen ik beweeg.
Elk seizoen gaat over naar een andere,
en leert afhankelijkheid aan Mijn Schepper.

Deze herfstquilt is een vriendschapsquilt, in 2006 gemaakt. In dat najaar kwam het idee om met 9 vriendinnen van de quilt groep een quilt te maken. Eerst een blok zelf maken als begin en vervolgens elke maand een blok maken voor een ander. Het thema is herfst. Alles voor mij gemaakt:Herfst en natuur. Dit is het eindresultaat. Zelf heb ik nog een aantal blokken toegevoegd om een grote quilt te maken.

FALL
I always enjoy tremendously this time of the year.
I enjoy all beautiful colors.
I enjoy everything the nature gives.
Gods creation knows so much well.

I thank Him for this time of the year.
I thank God for the harvest.
I thank Him for the colors.
I thank Him enjoying life.

To every thing there is a season.
Every season has peculiarity.
Every season says something,
Something of the seasons of the life.

In which season I live.
In which season I move.
Each season goes in another season,
and learns dependency at my Saviour.

This quilt about fall is made in 2006. I made it with 9 friends of the quilt group. First a block made by myself as a start. Each month someone else made another block. They made blocks about fall and nature for me. This is the final result. I have added more blocks made by myself to get a larger quilt.

1 opmerking: