dinsdag 23 april 2013

Zalving-stromen....

In de laatste les van de 
"School van de Heilige Geest" heb ik mijn doek van de 
vorige keer afgeschilderd. 
De laatste les ging over de jonge wijn in 
nieuwe zakken en de late regen.

Kort gezegd over het gesprokene: 
We leven in een nieuwe tijd, waar God de kerk opwekt. 
Het oude is voorbij, 
God wil nieuwe dingen geven. 
Zoals nieuwe wijn niet in oude zakken kan worden bewaard, 
zo gaan de wet en genade ook niet samen. 
Er is een nieuwe tijd, waarin nieuwe dingen zullen komen: 
oude zullen dromen dromen, 
jongeren visioenen zien,
die nieuwe dingen zal brengen. 

Over mijn schilderij, 
de 1e keer dat ik er aan heb gewerkt: 
Gods zalving van de Heilige Geest, 
de olie die stroomt. 
Nieuwe wijn brengt beweging. 
Hieraan zullen ze weten, als we liefde hebben onder elkaar. 
De wereld zal het zien, als we 1 zijn, in de liefde. 

Deze keer mocht ik verder werken aan het schilderij 
en kwam het volgende: 
Gaat heen in de wereld. 
De velden zijn wit om te oogsten. 
Als de wereld ziet dat wij 1 zijn, 
dat er liefde is, 
zal er een honger en dorst zijn ontstaan. 
De mensen gaan komen. 
Je ziet ze komen.....

3 opmerkingen: