vrijdag 13 november 2015

Zing een nieuw lied...


Ps.98:1  
Een psalm. Zingt den HEERE een nieuw lied; want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand, en de arm Zijner heiligheid, heeft Hem heil gegeven.

Jes. 42:10  
Zingt den HEERE een nieuw lied, Zijn lof van het einde der aarde; gij, die ter zee vaart, en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners.

Ps.33:3 
Zingt Hem een nieuw lied; speelt wel met vrolijk geschal.


Ps.40:4 
En Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang onzen Gode; velen zullen het zien, en vrezen, en op den HEERE vertrouwen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten