vrijdag 13 november 2015

Zing een nieuw lied...

Ps.98:1  
Zingt den HEERE een nieuw lied; want 
Hij heeft wonderen gedaan; 
Zijn rechterhand, en de arm Zijner heiligheid, 
heeft Hem heil gegeven. 

Jes. 42:10  
Zingt den HEERE een nieuw lied, 
Zijn lof van het einde der aarde; 
gij, die ter zee vaart, en al wat daarin is, 
gij eilanden en hun inwoners.

Ps.33:3 
Zingt Hem een nieuw lied; 
speelt wel met vrolijk geschal.

Ps.40:4 
Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, 
een lofzang onzen Gode; 
velen zullen het zien, en 
vrezen, en op den HEERE vertrouwen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten