zondag 14 februari 2016

Gods liefde voor mij!

Vandaag een blogje met kunstwerk, want het is 
Valentine. 
"Gods liefde voor mij," 
uitgewerkt door Hennie, mijn vriendin. 
Als er één is, die hier van kan getuigen, dan is zij het wel. 
Het schilderen van dit kleurig werk 
is haar uiting van DE LIEFDE. 
Ze houdt zoveel van Hem, van Jezus....
voor wat Hij voor haar deed.

Op deze donkere, sombere, natte en koude dag 
wil ik het met je delen en je bemoedigen.
Gods liefde is zo groot, 
heeft zoveel kleur
zoveel harten met onzichtbare woorden
"IK houd van jou!!!"

Deze tekst las ik en die wil ik met je delen.
"The greatest romance of all: God so loved the world..."
De grootste roman gaat over de liefde van God voor een ieder.

Joh.3:16 
"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, 
niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."

1 opmerking: