donderdag 25 augustus 2016

Mijn & Zijn...

Een tekening en woordverwerking 
n.a.v. onderstaande teksten.

Jes.55:8,9
Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en 
uw wegen zijn niet mijn wegen,
luidt het woord des HEREN
Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, 
zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en 
Mijn gedachten dan uw gedachten.

Ik heb deze tekst heel persoonlijk gemaakt. 
De hemel staat boven de aarde 
De Here troont in de hemel 
Zijn wegen staan boven aan 
Zijn wegen dus boven de mijne 
Zijn plannen boven mijn plannen 
Zijn gedachten boven mijn gedachten. 
Hij is Here! 
Hij kent mij en doorgrond mij. 
Hij is mijn vader en Hij weet wat het beste is voor mij. 

Psalm 103:11 
Zo hoog de hemel is boven de aarde,
zo machtig is Zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen.

1 opmerking: