vrijdag 19 augustus 2016

Voor wie vrees ik?

De vreze des Heren

Psalm 34:12-15 Komt, kinderen, luistert naar mij, 
ik zal u de vreze des Heren leren. 
Wie is de man die het leven begeert, 
vele dagen wenst om het goede te genieten? 
Bewaar uw tong voor het kwade en 
uw lippen voor het spreken van bedrog; 
wijk van het van het kwade en 
doe het goede, 
zoek de vrede en jaag die na.

DPM heeft een nieuw boek  uitgegeven in juli:
Poort naar Gods zegen. 
Ik lees en leer graag van Derek Prince.
Uit het dagelijks woord van DPM deze wijsheden.

Wat de vreze des Heren is 

*God op de eerste plaats
Het hebben van de vreze des Heren is in wezen 
hetzelfde als gehoorzaam zijn aan het eerste 
van de Tien Geboden: 
Exodus 20:3 U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.


* Niets belangrijker dan Gods wil
 Hebreeën 5:7-8 Christus heeft tijdens zijn leven op aarde 
onder tranen en met luide stem gesmeekt en 
gebeden tot Hem die Hem kon redden van de dood, en 
werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. 
Hoewel Hij zijn Zoon was, heeft Hij moeten lijden, en 
zo heeft Hij gehoorzaamheid geleerd (NBV).

* Niet wijs in eigen ogen
Spr.3:7 Wees niet wijs in je eigen ogen: 
vrees de Heere en keer je af van het kwade.

Job 28:28 Maar tegen de mens heeft Hij (God) gezegd: 
Zie, de vreze des Heeren, dat is wijsheid, en 
zich afkeren van het kwade is inzicht.
Ps. 111:10 De vreze des HEREN is het begin der wijsheid, 
een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. 
Zijn lof houdt eeuwig stand.  

*De hoogheilige kennen 
Spr. 9:10 Wijsheid begint met ontzag (NBG = vreze) voor de HEER, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. 
Psalm 51:8Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.

*Delen in Gods geheimen 
Psalm 25:12,14 Wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie Hem vrezen , Zijn verbond maakt Hij hun bekend.

*Geen ruimte voor compromis 
Spr. 8:13 De vreze des Heeren is het kwade te haten; 
hoogmoed, trots en de verkeerde weg en 
een mond vol verderfelijke dingen haat Ik. 
Spr. 16:6 Door goedertierenheid en trouw wordt een misdaad verzoend, en door de vreze des Heeren keert men zich af van het kwade.*Vrees God heel de dag... 
Spr.23:17,18 Laat je hart niet jaloers zijn op de zondaars, maar heel de dag blijven in de vreze des Heeren. Want juist dan is er toekomst, en wordt je hoop niet afgesneden

Zo is er nog veel meer te zeggen....
Gezegend ben je als je Hem vertrouwd... 
Psalm 1
***********

Psalm 19:10a De vreze des Heeren is rein, zij houdt voor eeuwig stand ... 
Spr. 15:33 Wie ontzag heeft voor de HEER wint aan wijsheid, bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf. (NBV)
Spr. 15:33 De vreze des HEREN voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer. ( NBG51)
Jak 3:17 De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. ( NBV)
2 Kron. 19:6-9 .....‘Besef goed welke taak u op u neemt, want u oordeelt niet op menselijk gezag, maar op gezag van de HEER, die u bij het rechtspreken ter zijde staat. Laat u leiden door vrees voor de HEER en neem u in acht, want de HEER, onze God, duldt geen onrecht, partijdigheid of corruptie.’ In Jeruzalem stelde Josafat een aantal Levieten, priesters en familiehoofden van Israël aan om de rechtsorde van de HEER te handhaven en recht te spreken over de inwoners van de stad. Hun droeg hij op: ‘Handel in ontzag voor de HEER (NBG = vreze des Heren), wees betrouwbaar en toegewijd.” (NBV)

Waar vrees je voor? 
Ondanks de angst die gezaaid wordt rondom terreur en dreiging.
Wie vrees je?
Wie vrees je nog?

1 opmerking:

  1. Weer een fijne Bijbelstudie met prachtige afbeeldingen. Vooral de eerste (2e van boven) van eigen hand raakt me.

    BeantwoordenVerwijderen