donderdag 2 november 2017

Mijn Geliefde...

Mijn Geliefde
Het antwoord van de VADER  aan Jezus  
Het antwoord van de VADER  aan mij 
Het antwoord van de VADER  aan jou!

I Joh.3 
De Zoon van God is dan ook verschenen om 
de daden van de duivel teniet te doen.

I Joh. 4 
De Geest van God herkent u hieraan: 
iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, 
komt van God.  
U, kinderen, komt uit God voort en 

 Hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.  
Wij komen uit God voort.

2 opmerkingen: