donderdag 5 januari 2017

Vaderhart

Vaderhart in Aalten, een bijzondere avond. 
Heerlijk om hier weer eens te zijn, 
in Zijn aanwezigheid.
Een kleine impressie van de avond...

Ik kreeg deze woorden

Joh.7: 38,39 
"Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart 
van wie in Mij gelooft,...
 Hiermee doelde Hij op de Geest die zij 
die in Hem geloofden zouden ontvangen..."
Deze mini olieverf gemaakt tijdens het Vaderhart in Aaten.
Geïnspireerd door genoemde teksten.
Het is nog niet klaar. 
Ik zie allemaal mensen tot leven komen in de rivier.....

Jes.58:11,12 
"Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, 
als een bron waarvan het water nooit opdroogt."

Jes.59 
De arm van de HEER is niet te kort om te redden, 
.........
 Hij zal komen met de kracht 
van een rivier in een smalle bedding, 
voortgestuwd door de adem van de HEER.
Jes.61:1
De geest van de HEER, rust op mij, 
De HEER heeft (M)mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij (M)mij gezonden, 
Om aan verslagen harten hoop te bieden, 
Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en 
Aan geketenden hun bevrijding,

4 opmerkingen: