dinsdag 3 januari 2017

Licht wandelen

Geïnspireerd door Joh. 12, waar Jezus spreekt over Zijn dood,
de graankorrel en het licht.

Wandelen in het licht
Het Licht van Jezus 
Hem volgen...
Hem laten zien

Hij is hoog verheven
Zijn dood bracht leven
Zijn dood: het licht
voor deze wereld

Ik geef Hem de eer
Hij alleen is Heer
Ik en jij zijn het licht 
van deze wereld...

Joh.12: 23,24 
Jezus zei: ‘De tijd is gekomen 
dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 

Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, 
blijft het één graankorrel, 
maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.

Joh.12 :35,36 
Nog een korte tijd is het licht bij u," antwoordde Jezus. 
"Ga uw weg zolang het licht is en laat de duisternis u niet overvallen; 
wie in het donker loopt weet niet waar hij heen gaat.  
Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt, 
dan bent u kinderen van het licht.

3 opmerkingen: