donderdag 7 februari 2019

De verspreiding gaat verder....

Hand.8:1 
Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los 
tegen de gemeente in Jeruzalem, 
zodat allen verspreid werden over Judea en Samaria, 
met uitzondering van de apostelen. 

Hier zie je opnieuw een verspreiding van mensen.
Ik denk aan de Grote opdracht - 

Math. 28: 18-20 
Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en 
doopt hen in de naam van de Vader,de Zoon en de Heilige Geest en 
leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 
En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld."

Ik heb dit met de paardenbloem uitgebeeld:
De paardenbloem kent verschillende fasen. 
De bloemknop, 
de bloem en de 
het hoofdje met rijpe vruchten. 
De vruchtpluis wordt verspreidt door de wind.

Zo is het ook voor een ieder om te verspreiden,
opdat de wereld weet wie Hij is,
wat Hij gedaan heeft,
dat God de wereld zo liefhad...

BLOEI!

Deze bijbeljournaal heb ik na de torenbouw van Babel uitgewerkt.
Lees daarover op: 'n Toren bouwen.
KLIK HIER om het te lezen

1 opmerking: