zondag 7 juni 2020

Speciale dag van vervolging

Vandaag was het de dag voor 
vervolgde christenen
Een dag van gebed
Een dag van stil zijn 
Een dag stil staan
voor mijn broers en zussen 
die vervolgd worden
........
Het kruis van Jezus aanvaarden
Het kruis van opnemen

Math.16 
Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, 
zijn kruis op zich nemen en mij volgen. 
Want ieder die zijn leven wil behouden, 
zal het verliezen, 
maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, 
zal het behouden. 

Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? 
Gal.2:20 
Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.Math. 11:29 

Gal.2:20 
Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
Bij het kruis
Kniel ik neer 
Daar is de Heer

4 opmerkingen: