zondag 14 juni 2020

Volg Mij

In Math. 4 staat:
Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken. 
Zij nu lieten terstond hun netten liggen en volgden Hem. 
Hij zag nog twee broeders in het schip, 
terwijl ze bezig waren 
hun netten in orde te brengen, en 
Hij riep hen. 
Zij lieten dan terstond het schip en 
hun vader achter en volgden Hem.
*********
Dit heeft mij altijd enorm geraakt. 
Wisten ze wie Hij was? 
Ze gingen plotseling een nieuwe uitdaging aan. 
*********
Hij, Jezus, trok rond in geheel Galilea en 
leerde in hun synagogen en 
verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en 
genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk. 

En het gerucht van Hem drong door tot in geheel Syrië; en 
men bracht tot Hem allen, 
die ernstig ongesteld waren, 
gekweld door allerlei ziekten en pijnen, 
bezetenen en maanzieken en verlamden, en 
Hij genas hen. 

En Hem volgden vele scharen uit Galilea en Dekapolis en 
Jeruzalem en Judea en het Overjordaanse.
*********
Ze volgden Hem! 
Dat is ook de reden dat ik Jezus volg. 
Ik wist, diep in mijn hart, dat 
dit woord waar is, zelfs tot aan vandaag. 
*********

Geen opmerkingen:

Een reactie posten