dinsdag 16 juni 2020

Wees niet bang

Math.28 
Er kwam een grote aardbeving, want 
een engel des Heren daalde uit de hemel neder en 
kwam nader, en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop.  
Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. 

De bewakers werden door vrees bevangen …  
Doch de engel antwoordde en zei tot de vrouwen: 
Weest gij niet bevreesd; want 
ik weet, dat gij Jezus zoekt, 
de gekruisigde. 

Hij is hier niet, want Hij is opgewekt!  

Zij gingen terstond weg van het graf, 
met vrees en grote blijdschap, en 
liepen haastig voort om het zijn discipelen te berichten. 
Jezus kwam haar tegemoet en zei: 
Weest gegroet. 
Zij naderden Hem 
grepen zijn voeten  
zij aanbaden Hem. 

Jezus zei tot haar: 
Weest niet bevreesd…… 

Gaat dan henen, 
maakt al de volken tot mijn discipelen en 
doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
 en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 
En zie, 
IK BEN met u 
al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten