zondag 15 mei 2022

Veroordeel niet

Mijn Bijbeljournal van Johannes 8
Een diep bedroefde vrouw
De liefde van Jezus
De wet van Liefde wordt gehandhaafd
 
Je zult maar zijn als deze vrouw
Betrapt en zo openbaar berecht
De vernedering
De pijn en schuld
Iedereen staat klaar met zijn mening
 
Uit Johannes 8
Het hele volk kwam naar Jezus toe, 
Hij ging zitten en gaf hun onderricht.
   
De Schriftgeleerden en de Farizeeën 
brachten een vrouw bij Hem 
die op overspel betrapt was. 
Ze zetten haar in het midden en 
zeiden tegen Jezus: 
"Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt 
toen ze overspel pleegde. 
Mozes draagt ons in de wet op 
zulke vrouwen te stenigen. 
Wat vindt U daarvan?" 
 ♥ 
Jezus bukte zich en 
schreef met zijn vinger op de grond. 
Hij zei: "Wie van jullie zonder zonde is, 
laat die als eerste een steen naar haar werpen."
 ♥ 
Hij bukte zich weer en schreef op de grond. 
 Zgingen  weg, één voor één, 
de oudsten het eerst, en 
ze lieten Hem alleen met de vrouw 
 ♥ 
Jezus richtte zich op en vroeg haar: 
"Waar zijn ze? 
Heeft niemand u veroordeeld?"
"Niemand, Heer," zei ze. 
"Ik veroordeel u ook niet," zei Jezus. 
"Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer."
 ♥ 
U oordeelt met menselijke maatstaven, maar 
Ik oordeel over niemand.
En wanneer Ik toch een oordeel vel, is 
mijn oordeel betrouwbaar, omdat 
Ik niet alleen ben, maar 
samen met de Vader, 
die Mij gezonden heeft. 
 ♥ 
In uw wet staat geschreven dat 
het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. 
Wel, Ik getuig over mijzelf, en de Vader, 
die Mij gezonden heeft, getuigt over Mij.’
Nico de Mus is gevlogen
Hij kon het niet afwachten dat 
de stenen werden gegooid
Hij zou het verhaal dan niet kunnen navertellen
En terwijl hij wegvliegt is er een doodse stilte

Geen opmerkingen:

Een reactie posten