zaterdag 21 mei 2022

Ziende blind

Mijn Bijbeljournal van Johannes 9
De blinde wordt ziend
Heerlijk om buiten te journalen
Dit verhaal komt diep binnen
Deze twee  
Ze staan oog in oog met elkaar
De blinde hoort Jezus
Hij ziet Hem niet
En dan 
ziet hij Hem als 1e 
Wat een bijzonder wonder
Nog meer bijzonderheden
Jezus maakt van speeksel modder 
Hij streek dit op de ogen van de blinde 
Hij zei: "Ga u wassen in het badhuis van Siloam"

In Genesis 2: 17 staat:
De HEER God maakte de mens. 
Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en 
blies hem levensadem in de neus.

Modder = 'n vies mengsel van water en aarde
Siloam =  Een badhuis met levend bronwater. 
Het was bestemd als plaats voor rituele reiniging.
IK BEN het levende water, zei Jezus
In deze visuele beeltenis zit 
een enorme diepgang

Uit Johannes 9
Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? 
Anders gezegd: Wiens schuld is het?
Jezus antwoord “Hij niet en zijn ouders ook niet” 

Na deze woorden spuwde Hij op de grond. 
Met het speeksel maakte Hij wat modder, 
Hij streek die op de ogen van de blinde 
Hij zei: "Ga u wassen in het badhuis van Siloam." 
Hij deed dit en toen hij terugkwam kon hij zien.

Het was sabbat
Er was een hele discussie ontstaan… 
er was verdeeldheid.
Ze drongen aan:
 "Wat heeft Hij met je gedaan? 
Hoe heeft Hij je ogen geopend?"
Van Mozes weten we dat 
God met hem gesproken heeft, maar 
van deze man weten we niet 
waar Hij vandaan komt
We weten dat God 
niet naar zondaars luistert, maar 
wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. 
Dat iemand de ogen opent van 
een man die blind geboren is – 
dat is nog nooit vertoond!

De blinde
ik was blind en nu kan ik zien.
ik heb 't u toch al verteld, u luistert niet! 
Wilt u soms leerling van Hem worden?’ 
Wat vreemd dat u niet begrijpt 
waar Hij vandaan komt, terwijl 
Hij mijn ogen geopend heeft.


Jezus hoorde dat en zocht hem op. 
Hij vroeg: "Gelooft u in de Mensenzoon?"
Als ik wist wie het was, Heer, zou ik in Hem geloven," 
"U kijkt naar Hem en 
u spreekt met Hem," zei Jezus. 
Toen zei de man: 
"Ik geloof, Heer," en 
hij wierp zich voor Jezus neer. 
Nico de Mus vertelt: 
Ik was veel te dicht bij Jezus
De modder raakte ook mij
Ik zit helemaal onder
Ik moet mij echt wassen

Deze gebeurtenis is zo "cool"
Je zou hier bij moeten zijn
En Jezus komt naar die blinde man 
Hij ziet Jezus en gelooft in Hem
Geloof jij het?
Geloof jij in Hem?
Ik ga verder om het grote nieuws 
verder door te fladderen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten