zondag 2 april 2023

't Evangelie van de vlinder

't ziet er uit als een worm en toch 
is die anders, de rups....
Een wonderbaarlijk fenomeen
Een voorafschaduwing
Alleen door als een rups te sterven
kan het de metamorfose ondergaan
Als die compleet is
Komt er nieuw leven tevoorschijn
uit de cocon
Gevleugeld en mooi
'n Gevleugeld wezen
De rups heeft het leven gekregen van een vlinder
Zoals de rups door het leven kruipt
Zo gaat de mens door het leven
Gebonden aan de aarde
Onbewust van de bestemming 
waar die voor is geboren
We kijken met wormachtige ogen
denken met wormachtige gedachten
leven als wormachtige levens
Met sommige van deze aan de aarde gebonden wezens gebeurt een wonder...
Ze laten zichzelf doodgaan voor het aardse
wormachtige leven.
🦋
In het doodgaan voor hun oude leven
begint een metamorfose.
Het aan de aarde gebonden leven gaat dood
Er voor in de plaats verschijnt een nieuw leven
Een nieuwe schepping
Een nieuwe vlinder

De metamorfose van de kinderen van God
Geboren als aardse wezens 
Wedergeboren als kinderen van de hemel
=
't Evangelie van de vlinder
Betreed 't domein van het hemelse
Begin te vliegen
🦋
Uit Romeinen 6:4,6-9
Wij zijn dan met Hem begraven 
door de doop in de dood, opdat, 
gelijk Christus uit de doden opgewekt is 
door de majesteit des Vaders, zo ook 
wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. 

Dit weten wij immers, dat 
onze oude mens mede gekruisigd is, opdat 
aan het lichaam der zonde 
zijn kracht zou ontnomen worden en 
wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; 

wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 
Indien wij dan met Christus gestorven zijn, 
geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven, 
daar wij weten, dat Christus, 
nu Hij uit de doden is opgewekt, 
niet meer sterft: de dood voert 
geen heerschappij meer over Hem.

Uit het boek der geheimenissen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten