donderdag 6 april 2023

Voorbereiding Pesach

Zo vlak voor Pesach bereiden 
Joodse en Messiaanse christenen zich 
voor op de Pesach maaltijd

Een van de voorbereidingen is 
de grote schoonmaak. 
Er mag niets van zuurdesem in huis zijn

Hoe zou ik dat kunnen toepassen?
Is er iets in mijn huis dat ik moet opruimen?
Is er zuurdesem in mijn hart?
In Exodus 12 staat
De instelling van het Pascha
Zeven dagen zult gij 
ongezuurde broden eten; 
 op de 1e dag zult gij het zuurdeeg 
uit uw huizen verwijderen....

I Cor.5:7
Uw roem deugt niet. 
Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg 
het gehele deeg zuur maakt? 
Doet het oude zuurdeeg weg, opdat 
gij een vers deeg moogt zijn;
 gij zijt immers ongezuurd...
Want ook ons paaslam is geslacht: 

Christus. 
Laten wij derhalve feest vieren, 
niet met oud zuurdeeg, 
noch met zuurdeeg van 
slechtheid en boosheid, maar 
met het ongezuurde brood 
van reinheid en waarheid.

In Christus
Niet ik
Ik heb geen reden om
 zelfvoldaan te zijn

Galaten 5:9
Een weinig zuurdeeg maakt 
het gehele deeg zuur

Galaten 2:20
Met Christus ben ik gekruisigd, en 
toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, 
maar Christus leeft in mij. 
En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, 
leef ik door het geloof 
in de Zoon van God, die 
mij heeft liefgehad en 
Zich voor mij heeft overgegeven

Psalm 139
Here, Gij doorgrondt en kent mij
Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
toets mij en ken mijn gedachten

Psalm 51:12
Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig

Spreuken 4:23
Van alles waarover je waakt, 
waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten