woensdag 27 september 2023

Alles heeft een tijd

Alles heeft een tijd...
Zoals ik al in de vorige blogs schreef
is dit een project dat al grotendeels 
was uitgewerkt met de teksten 
Wat is "tijd" volgens de Bijbel?
Bij "tijd" gaat het altijd om het ogenblik waarop je God ontmoet, en waarop God je zijn nabijheid wil tonen en je zijn ontferming en genegenheid wil schenken. 
De diepe bedoelingen van God zijn niet te doorgronden
Wat een tijd
...waarin we mogen leven...
Genade tijd
Een bijzondere tijd van verwachting
van de terugkomst van Yeshua
Een profetische tijd 
Einde der tijd en?
Psalm 90:10: 
Want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen. 
De tijd gaat dus niet voorbij, wij gaan voorbij.
Zeg dus niet:
Geen tijd, geen tijd
Maar... Neem de tijd en ontdek 't
Neem de tijd en ontdek!
Deze tekst heb ik op 't doek geschilderd:
't uur van de waarheid
't uur van de waarheid
Wat is waarheid?
Waar vind je waarheid?
Johannes 14:6
Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 
Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.
Psalm 15:2
Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is,
wie oprecht de waarheid spreekt.

Efeze 4:15
Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien 
naar Hem die het hoofd is: Christus.
Psalm 25:5
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want U bent de God die mij redt,
op U blijf ik hopen, elke dag weer.
En deze tekst uit
Prediker 3:1
Alles heeft zijn uur en 
ieder ding onder de hemel zijn tijd
Prediker 3:11
Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op Zijn tijd; 
ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, 
zonder dat de mens van het werk dat God doet, 
van het begin tot het einde, iets kan ontdekken.
Dit zijn alvast 2 teksten van het doek
waar de diepgang tot uiting komt
Wordt vervolgd...

1 opmerking: