zondag 1 april 2012

Creatief Paasstuk

Ipv een bloemetje weer eens iets anders op tafel, en wel iets met een verhaal: het verhaal van pasen.
Er is veel te zien in dit paasstuk:Wat heb je al ontdekt?
Vandaag vertel ik iets van het hert en de blauwe waterstroom. Ps.42:1,2:" Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen?"
David zegt in Ps.51:19:" Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest." Er is een diep verlangen, een dorst naar meer, meer van het levende water, meer van "dichterbij" komen, en helemaal van Hem en bij Hem zijn. David weet het en zelfs in de diepten en in moeilijke tijden, Hij is er!
1 opmerking: