woensdag 9 maart 2022

Wijn op de bruiloft

Mijn Bijbeljournal van Johannes 2
De bruiloft te kana

Het raakt mij heel diep
als ik aan het tekenen ben
Het 1e wonder dat Jezus verrichtte
Water werd wijn

Zie je het vat met water?
Zie je het glas wijn?
Zie je het kruis?

Bij 't laatste avondmaal zei Jezus:
Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; 
doet dit tot mijn gedachtenis. 
Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: 
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
die voor u uitgegoten wordt...

Jezus 1e wonder verwijst al 
naar het grote wonder en offer 
dat Hij voor ons deed, 
opdat we bij Hem zouden zijn en 
de Vader leren kennen. 
&
Johannes 2
Op de derde dag was er 
een bruiloft in Kana, in Galilea. 
De moeder van Jezus was er, en 
ook Jezus en zijn leerlingen waren 
op de bruiloft uitgenodigd. 

Toen de wijn bijna op was, 
zei de moeder van Jezus tegen Hem: 
"Ze hebben geen wijn meer."
"Vrouw, wat wilt u van Me?" zei Jezus. 

"Mijn tijd is nog niet gekomen."
Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: 
"Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is."

Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 
zes stenen watervaten, 
elk met een inhoud van twee à drie metrete. 

Jezus zei tegen de bedienden: 
"Vul de vaten met water." 
Ze vulden ze tot de rand. 

Toen zei Hij: "Schep er nu wat uit, en 
breng dat naar de ceremoniemeester." 
Dat deden ze. 

Toen de ceremoniemeester 
het water dat wijn geworden was, proefde 
 riep hij de bruidegom en zei tegen hem: 
"Iedereen zet zijn gasten 
eerst de goede wijn voor en 
als ze dronken zijn de minder goede. 
Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!"

Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan 
als eerste teken; 
Hij toonde zo zijn grootheid en 
Zijn leerlingen geloofden in Hem.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten