zondag 27 november 2022

Esther wordt voorbereid

Mijn Bijbeljournal in Esther 2
🤴🧖
Esther wordt opgehaald en 
naar het paleis gebracht
Daar wordt ze voorbereid voor 
een ontmoeting met de Koning
 ♥ 
Alles achter laten
Afscheid nemen
Loslaten
Afwachten
Wachten
Voorbereiden
't Onbekende tegemoet
  ♥     ♥ 
Hoe zou dat voor jou zijn?
  ♥     ♥ 
Uit  Esther 2
.Zijn kamerdienaars opperden: 
Er zouden voor de koning mooie jonge meisjes gezocht moeten worden, meisjes die nog maagd zijn. De koning zou in alle provincies van zijn rijk gevolmachtigden moeten aanstellen met de opdracht op zoek te gaan naar de mooiste meisjes en die bij elkaar te brengen in de burcht van Susa, in het vrouwenverblijf. Daar zouden ze onder toezicht van Hegai moeten worden gesteld, de eunuch die de koning als haremwachter dient, en een schoonheidsbehandeling moeten krijgen. En het meisje dat de koning het meest bevalt, zou dan koningin moeten worden in de plaats van Vasthi .’ Dit voorstel vond instemming bij de koning en hij voerde het uit.
  ♥     ♥ 
Toen nu het besluit van de koning in een verordening bekend was gemaakt en er veel meisjes bij elkaar werden gebracht in de burcht van Susa, waar ze onder toezicht van Hegai kwamen te staan, werd ook Ester naar het koninklijk paleis overgebracht en onder toezicht van deze haremwachter gesteld. Het meisje beviel hem en won zijn gunst. Daarom liet hij haar zonder uitstel de schoonheidsbehandeling en het voorgeschreven voedsel geven en stelde hij zeven voortreffelijke dienaressen uit het koninklijk paleis tot haar beschikking. Bovendien bracht hij haar samen met deze dienaressen over naar het mooiste gedeelte van het vrouwenverblijf. 
  ♥     ♥ 
Toen het de beurt was van Esther verlangde zij niets anders mee te nemen dan wat haar werd aangeraden door Hegai, de eunuch die de koning als haremwachter diende. En allen die Ester zagen, keken vol bewondering naar haar. Zo werd Ester bij koning Ahasverus gebracht, in het koninklijk paleis. En de koning voelde voor Ester meer liefde dan voor alle andere vrouwen, meer dan alle andere meisjes verwierf zij zijn gunst en genegenheid. Daarom deed hij haar de koninklijke hoofdband om en maakte haar koningin in de plaats van Vasthi
  ♥     ♥ 
De naam & betekenis
Hegai
Meditatie, woord, kreunen, afscheiding.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten