zaterdag 5 november 2022

De steen van leven

Mijn Bijbeljournal van Johannes 20
De steen van leven
De dood is niet meer
Jezus leeft!
Deze tekst heb ik in mijn kleurtekening verwerkt
Mijn God is jullie God
Ik wens - vrede
Ontvang de heilige Geest
Ik ben neergedaald om te doen wat Hij wil
Ze hebben de Heer weggehaald
Ik weet niet waar
Linnen doeken liggen opgerold
Jezus gezicht
Joh.6:38 
Ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen 
wat Ik zelf wil, maar om te doen 
wat Hij wil die Mij gezonden heeft.
Er is een keus
om te doen wat Ik zelf wil
of
om te doen wat Hij wil
Welke keus heb jij gemaakt?
Dit is zo pakkend
Ze hoorde de stem van de engelen
Ze hoorde de stem van de Here Jezus
Ze herkende Zijn stem direct
Maria verlangde zo naar de Here
Hoe is dat voor jou?
Uit Johannes 20
Vroeg op de eerste dag van de week, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. Ze liep snel weg, naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: "Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze Hem nu neergelegd hebben." Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis.

Maria stond bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. "Waarom huil je?" vroegen ze haar. Ze zei: "Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze Hem hebben neergelegd." Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. "Waarom huil je?" vroeg Jezus. "Wie zoek je?" Maria dacht dat het de tuinman was en zei: "Als u Hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u Hem hebt neergelegd, dan kan ik Hem meenemen."
Jezus zei tegen haar: "Maria!" Ze draaide zich om en zei: "Rabboeni!"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten