vrijdag 25 november 2022

Koningschap ten toon stellen

 

Mijn Bijbeljournal in Esther 1
Er werd wijn geschonken in gouden bekers
Draperieën van fijn linnen, wit en blauwpurper van kleur, Aan albasten zuilen met 
rood purperen koorden  en zilveren ringen
🍷🍷🍷🍷
Uit Esther 1
Ahasverus regeerde over een rijk dat zich uitstrekte van India tot Nubië en dat 127 provincies telde
Er werd een langdurig feest van 180 dagen gevierd 
En Vele dagen spreidde hij de rijkdom en 
luister van zijn koningschap tentoon en 
de pracht en praal van zijn majesteit 
🍷🍷🍷🍷
Daarna nog 7 dagen verder gefeest in Susan
Ook Vasthi, de koningin, richtte een feestmaal aan, 
voor de vrouwen in het paleis 
Op de 7e dag weigerde koningin Vasthi te komen
bij de Koning
🍷🍷🍷🍷
Uit de Joodse overlevering
En volgens de Joodse overlevering was haar bevolen om naakt te verschijnen met alleen de koninklijke kroon op haar hoofd en dat zou de reden zijn voor haar weigering, maar we weten niet of dit daadwerkelijk zo is. We lezen er niets over in de Bijbel.

De namen & betekenis

*Ahasverus = Xerxes 
De betekenis is niet zeker
De naam wordt wel verklaard als “de machtige” 
^^^
Vasthi 
't Betekent beeldschoon, als een roos en mooie vrouw
^^^
Esther en Mordechai
De Joodse identiteit van Esther en Mordechai 
is verborgen achter hun heidense namen. 
Esther moet haar afkomst geheim houden. 
^^^
Esther
Eigenlijk is er met de naam Esther iets vreemds aan de hand. Vaak verwijst een naam in Israël naar de God van Israël. De naam "Esther" hangt samen met een heidense godin: Astarte, of Isjtar. In het Hebreeuws is het een spel met woorden: Astir betekent "Ik zal verbergen".
In de heidense godenwereld was dat de vrouw van de oppergod, godin van vruchtbaarheid en liefde.
Esther had ook een Hebreeuwse naam: 
Hadassa 
Hadassa zou de Hebreeuwse variant van Esther zijn  
Hadas is Hebreeuws voor mirte
Dat is een plant die in de Bijbel genoemd wordt.
^^^
Mordechai 
-'t Is een afleiding van het Babylonische Marduk, 
de stadsgod van Babylon
-Aanbidder van Mars
-Marduk 's diender
-kleine man
-De pleegvader van Hadassa 
^^^
Haman
 -Afgeleid van 'n Perzische term die "magnifieke" betekent
Uit 't Hebreeuws lawaai, geschreeuw
-'t Betekent luisterrijk en is mogelijk ontleend aan 
Hamman, de Elamietische oppergod 
-Hij is waarschijnlijk een nakomeling van een 
Amalekietische koning en wordt de Agagiet genoemd 
-Jodenhater

Geen opmerkingen:

Een reactie posten