woensdag 27 juli 2022

Ik hou van U

Een Journal van een bezoekster
Gebedshuis de Betteld 
Deze spreekt voor zich
"Ik hou van Jezus"
Het onze Vader
Het gebed in de Bijbel

Uit Matheus 6
Onze Vader, 
Die in de hemelen zijt. 
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, zoals in de hemel 
zo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook 
wij onze schuldenaren vergeven.
Leid ons niet in verzoeking, maar 
verlos ons van de boze. 

Want van U is het Koninkrijk en 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Amen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten