maandag 25 juli 2022

Verheug je

Een journal van een bezoekster
Gebedshuis de Betteld

Ze vertelt:
Ik heb mijn tekening gemaakt 
n.a.v. een gebed dat ik al lang bid 
n.a.v. psalm 37:4 Verheug je in de Heer. 

Verheugen is iets wat ik van huis uit niet mee kreeg. 
In mijn gezin werd vrij negatief gepraat. 
Het was zwart of wit. 
Of goed of kwaad. Eerder kwaad. 
Ik kreeg vaak te horen dat ik niet goed was. 
Dat ik dingen niet kon. 
Leven vanuit angst in plaats vanuit groei. 
Inmiddels weet ik van binnenuit dat ik 
mag leven vanuit groei en bloei. 
En dat ik verheugd mag leven in Hem. 
Hij, die mij kostbaar en waardevol vind. 
In Hem mag ik stralen en schitteren.

Het beeld van de vlinder is voor mij een beeld van groei. Loskomen en ontpoppen. 
De bloemen staan voor groei, 
De stengels zitten vol met dorens die pijn doen. 
De bloemen groeien door het stralende zonlicht. 
In Hem zijn geeft groei...

1 opmerking: