donderdag 28 juli 2022

Psalm 138 Journal

Een Bijbeljournal van een bezoekster
Gebedshuis de Betteld

Dit is haar gebed:

Psalm 138
Ik buig me voor God en lig op mijn knieën 
mijn handen open naar U. 
Ik heb U zo nodig en ben ondergeschikt en 
afhankelijk van U. 
U prijs ik om Uw liefde en om Uw trouw. 
Ook al is er bedreiging en angst rondom mij. 
Ik roep U om hulp en 
U antwoord en geeft mij weer moed, 
geeft mij kracht en redt mij. 

Ik weet dat U Uw hand uitstrekt naar mij. 
Het bloed van het kruis mij bedekt, 
Jezus mijn hoofd zalft met olie. 
De Heilige Geest de Parakletos is. 
Die dient en onderscheiding geeft in 
wat waarheid en leugen is. 
Zijn vervulling regent op en in mij en 
zal vanuit mij gaan zodat 
mensen zullen zien wie God is! 
Iedereen zal U wel moeten prijzen als ze horen 
wat U ons belooft en wat U voor mensen doet.

Zij zullen U toezingen: 
"Groot is de roem van de Heer" 
"Uw liefde is eeuwig"

1 opmerking: