zaterdag 24 september 2022

Ga uw weg zolang het licht is

Mijn Bijbeljournal van Johannes 12
Jezus kruis als een kaars omgeven 
door brandende kaarsen
Wij zijn door Hem aangestoken 
om te branden voor Hem
en Het Licht door te geven. 
Jezus - Majesteit
💗
Uit Johannes 12: 35, 36, 24-32
  ♥    ♥  
Jezus: "Nog een korte tijd is het licht bij u,"  
Ga uw weg zolang het licht is en 
laat de duisternis u niet overvallen; 
wie in het donker loopt weet niet waar hij heen gaat. 
Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt, 
dan bent u kinderen van het licht."
   
 Jezus: "De tijd is gekomen dat de Mensenzoon 
tot majesteit wordt verheven. 
Als een graankorrel niet in de aarde valt en 
sterft, blijft het één graankorrel, maar 
wanneer hij sterft brengt hij veel vruchten voort. 
 
Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het, maar 
wie in deze wereld zijn leven loslaat, 
behoudt het voor het eeuwige leven. 
Wie Mij dient moet Mij volgen: 
waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en 
wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden.
 
Nu slaat de angst Mij om het hart. 
Wat moet Ik zeggen? 
Vader, laat dit ogenblik aan Mij voorbijgaan? Maar 
hiervoor ben Ik juist gekomen. 
Laat nu zien hoe groot Uw naam is, Vader."
 
Toen klonk er een stem uit de hemel: 
"Ik heb mijn grootheid getoond en 
Ik zal mijn grootheid weer tonen." 
De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: 
"Een donderslag!" 
Maar er waren er ook die zeiden dat 
het een engel was die tegen Hem gesproken had. 
 
Jezus: "Die stem heeft niet voor Mij gesproken, 
maar voor u. 
Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, 
nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer Ik van de aarde omhoog geheven word, zal Ik iedereen naar mij toe halen."

Ik ben diep geraakt en verbaasd over de diepte in deze gedeeltes. Ik heb het diverse keren gelezen.

Streven of sterven
Het gaat hier om afsterven aan jezelf
Op te branden om een licht te zijn 
voor de wereld

Gebed
Jezus vraagt de Vader:
"Laat nu zien hoe groot Uw naam is, Vader."
God antwoord:
"Ik heb mijn grootheid getoond en 
Ik zal mijn grootheid weer tonen." 
Jezus zei: 
"Die stem heeft niet voor Mij gesproken, 
maar voor u."
   
Ik verlang ernaar Zijn grootheid te zien
Ik verlang ernaar Hem te volgen
Zijn Licht te verspreiden
💗
Afsterven aan jezelf 
Sterven met Hem
Opstaan met Hem
Lijden voor Hem
Zijn werken te doen
💗
Dat is een proces in je leven
Een dieper gaan
De Bijbel staat vol met voorgangers
Zij die ons voorgingen
Een voorbeeld hebben nagelaten
💗
Wandel je mee?

1 opmerking: