vrijdag 2 september 2022

Waar was je?

Ik kwam deze in mijn creatief dagboek tegen. 
Past mooi bij de vorige blog.
   
Wij roepen zo vaak naar God: 
Waar was (je) U?
Maar...
God de Heer riep de mens;
Waar was je?
Wow! 
God zoekt mij!
   
Hij is er altijd!
Hij zegt: Hier BEN IK!
IK BEN IK BEN!
I AM I AM
sprak Hij tegen Mozes!
   
Dus Hij is er altijd!
Dus....
Zeg niet dat Hij er niet is
Hij is er altijd!

Genesis 3:9,10
Toen de mens en zijn vrouw de HEER God 
in de koelte van de avondwind 
door de tuin hoorden wandelen, 
verborgen zij zich voor Hem tussen de bomen. 
Maar de HEER God riep de mens: 
‘Waar ben je?’ 
Hij antwoordde: "Ik hoorde U in de tuin en 
werd bang omdat ik naakt ben; 
daarom verborg ik me.
   
Wie heeft gezegd dat IK er niet BEN?
Wie heeft gezegd dat je naakt bent?
   
Genesis 3:11-13
Wie heeft je verteld dat je naakt bent? 
Heb je soms gegeten van de boom 
waarvan IK je verboden had te eten?"
Wie heeft het verteld?
Wie heeft de leugen gebracht?
Toen zei de mens: 
De vrouw, die Gij aan mijn zijde gesteld hebt, 
die heeft mij van de boom gegeven en 
toen heb ik gegeten. 
Daarop zei de Here God tot de vrouw: 
Wat hebt gij daar gedaan? 
En de vrouw zei: 
De slang heeft mij verleid en 
toen heb ik gegeten.
   
I Petrus 2:24
Hij, die Zelf onze zonden in Zijn lichaam 
gedragen heeft op het hout, opdat wij, 
voor de zonden dood, 
voor de gerechtigheid zouden leven.
   
Johannes 3:16
Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

De waarheid of de leugen
Waar luister jij naar?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten