dinsdag 27 september 2022

Dien de ander

Mijn vorige blog 
"Was de voeten"
 
Jezus waste de voeten van de discipelen
Hij vroeg: Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb? 
Hij wil dat we Zijn voorbeeld te volgen...
Opwekking 705

Aan de maaltijd wordt het stil,
Als de Meester knielen wil,
En vol liefde als een knecht
Elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
Dit is wat de wereld ziet van Mij,
Als je Mij gaat volgen.
 
Toon Mijn liefde
Aan de ander
Dien de ander
Zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
Wat er ook gebeurt,
Dien de ander,
Zo heb Ik ook jou liefgehad.
 
In de wereld wordt het stil,
Als wij doen wat Jezus wil
En gaan dienen als een knecht,
Zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
Dit is wat de wereld ziet van Mij,
Als je Mij gaat volgen.

3 opmerkingen: