maandag 26 september 2022

Was de voeten

Mijn Bijbeljournal van Johannes 13
Jezus wast de voeten van de discipelen
 
Mijn journal is niet zoals het moet zijn
Hij heeft Zijn kleren uitgetrokken....
Hij heeft Zijn leven al afgelegd
Hij geeft hier het voorbeeld
Dit gaat diep!

Uit Johannes 13
En onder de maaltijd stond Jezus op 
Hij legde Zijn kleren af en nam 
een linnen doek en omgordde Zich daarmee. 
Daarna deed Hij water in het bekken en 
begon de voeten der discipelen te wassen, 
en af te drogen met de doek. 
 
Toen Hij dan hun voeten gewassen had en 
Zijn kleren aangedaan en weer plaats genomen had...

Hij zei:
Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?
 
Jullie noemen Mij Meester en Here, en 
dat zeggen jullie terecht, want Ik ben het. 
 
Indien nu Ik, jullie Here en Meester, 
jullie de voeten gewassen heb, 
behoren ook jullie elkander de voeten te wassen; 
 
Ik heb jullie een voorbeeld gegeven, 
opdat ook jullie doen, 
gelijk Ik jullie gedaan heb. 
💚
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 
een slaaf staat niet boven zijn heer, 
noch een gezant boven zijn zender. 
Indien gij dit weet, zalig zijt gij, als gij het doet.
💚
Petrus reactie
Here, wilt Gij mij de voeten wassen? 
U zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid!...
Here, niet alleen mijn voeten, maar 
ook de handen en het hoofd! 
💚
Jezus antwoord:
Wat Ik doe, weet je nu niet, maar 
je zult het later verstaan. 
Indien Ik jou niet was, 
hebt je geen deel aan Mij. 
Wie gebaad heeft, behoeft 
[alleen de voeten] te laten wassen, 
want hij is geheel rein...

Eén van u zal Mij verraden.

Joh 15:3
 U bent al rein om het woord 
dat Ik tot u heb gesproken. 
Blijft in Mij, en Ik in u. 
Petrus was al geheel rein, doordat 
Hij in de Heer Jezus geloofde. 

Wordt vervolgd.....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten