vrijdag 9 september 2022

Het goede leven

 
HET GOEDE LEVEN
Het goede leven:
Wat is het goede leven?
Wat is goed?
Het goede...
Als God in Frankrijk?
Door een goed voorbeeld te zijn?
Alles in de hand hebben?
Met God?

Ondanks 
de onderdrukking 
de kracht vond
Ondanks........
Ondanks wat?
Ondanks -> moeite / moeilijkheden
pesten / onbegrip 
verdrukking / vervolging

Romeinen 8:35 
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of 
vervolging of honger, 
naaktheid, of gevaar, of het zwaard?

Zou dat vuur 
in zijn ogen nog branden?
En in de mijne?
Zou dat vuur nog branden in mijn hart?
Het vuur voor Jezus
Het vuur voor de verlorene
Het vuur om het goede met God te leven

Matheus 3:11 
Johannes de Doper roept: 
“Ik doop u met water tot bekering, maar 
Hij, die na mij komt, is sterker dan ik;.... 
 die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.”

Of

Doe ik dingen die ik 
anders nooit deed
Doe ik dingen
Zoals?
Blijf ik staan in moeilijke tijden?
Blijf ik het verschil maken?
Ga ik mee in de massa?
Compromissen sluiten?

Kolossenzen 3:23 
Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, 
als voor de Here en niet voor mensen

Er ontstaat altijd iets nieuws als
Wat voor iets?
Wat voor nieuws
Wat zou dat voor mij zijn?

Uit mijn 
comfort stappen en beleef 
'n moment
Uit mijn comfort
Anders als wat ik gewend ben
Niet zoals gewoon
Alles loslaten wat ik ken
"Niet mijn wil"

Ik denk aan het boek Esther
Zij verloor haar ouders
Ze ging bij haar oom wonen
Ze werd verplaatst naar het paleis 
Ze werd dagelijks in mirre gebaad
Ze moest alles loslaten
Ze kon niets van thuis meenemen
Ze onderging een competitie met andere meisjes
Ze werd onderdrukt

Geen opmerkingen:

Een reactie posten