vrijdag 13 augustus 2021

Een huis op de berg...

Deze heb ik een tijdje terug ooit eens 
getekend met kleurpotloden
Een huis als kerk die licht geeft 
door het kruis van Christus. 
Het graf met een stralend hart. 
Een weggerolde steen voor het graf.

 

Laat mijn huis Het Licht uitstalen
Het Licht van Christus
Laat mijn huis deze boodschap brengen
In een tijd als deze:

 

We zijn meer dan overwinnaars 
door het volbrachte werk 
van de Here Jezus. 
Door Zijn sterven en 
opstaan uit de dood 
heeft Hij de duivel 
ontwapend en onttroond!

 

Math.5:14
Gij zijt het licht der wereld. 
Een stad, die op een berg ligt, 
kan niet verborgen blijven.

Joh.1:5 
Het licht schijnt in de duisternis en 
de duisternis heeft het 
niet in haar macht gekregen.

I Joh.5:5 
Wie anders kan de wereld overwinnen dan 
hij die gelooft dat 
Jezus de Zoon van God is?

I Joh.3:8
Hiertoe is de Zoon van God 
geopenbaard, opdat 
Hij de werken des duivels verbreken zou.

Heb.2:14 
Daar nu de kinderen aan 
bloed en vlees deel hebben, 
heeft ook Hij op gelijke wijze 
daaraan deel gekregen, opdat 
Hij door zijn dood hem, 
die de macht over de dood had, 
de duivel, 
zou onttronen

Col.1: 13,14
Hij heeft ons verlost 
uit de macht der duisternis en 
overgebracht in het Koninkrijk 
van de Zoon zijner liefde, in wie 
wij de verlossing hebben, 
de vergeving der zonden.

1 Korintiërs 2:7-8 
Wat wij zeggen, is Gods wijsheid die tot nu toe verborgen is geweest. Voor het begin van de wereld had Hij Zijn plan al klaar om ons in de heerlijkheid te brengen. De leiders van deze wereld hebben geen van allen ervan geweten, want anders zouden zij de Heer van de heerlijkheid niet aan het kruis hebben geslagen (HB)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten