zondag 4 april 2021

Hij is opgestaan!

 

Deze quilt heb ik gemaakt in 2006, 
n.a.v. het boek van Wilkin v.d. Kamp 
 "Het wonder van het kruis"
De diepe betekenis van elk detail. 
De diepte van alles en de diepe liefde voor mij. 
Hij stierf voor mij, voor jou en iedereen die 
Zijn offer wil aanvaarden.
De Creatieve uitwerking met uitleg
We bouwen vaak muren om ons hart, 
 God wil die muren afbreken, 
zodat we écht voor Hem zijn.

Het wonder van het kruis
=Onbegrijpelijke liefde

De beker Het 1e wonder: vergeving
Hij dronk voor ons de beker der gramschap leeg, 
gevuld met onze zonden.
Wij mogen de verlossingsbeker drinken.
Zijn zweetdruppels werden als bloeddruppels, die op de aarde vielen.

De aanklacht Het 2e en 3e wonder: verlossing en reiniging
Hij liet zich vals beschuldigen om ons 
vrij te spreken van elke aanklacht ( Col.2:13-15)
Hij werd mishandeld en zijn baardharen uitgetrokken.
Zijn bloed reinigt ons geweten. ( Heb.9:14)

De geseling Het 4e wonder: genezing
Hij werd gegeseld.
Door zijn striemen is ons 
genezing geworden. ( Jes.53:5)

De doornenkroon Het 5e wonder: bevrijding
Hij kreeg de doornenkroon op zijn hoofd en 
nam de vloek van de wereld op zich. ( Gal.3:13)

Het kruis en de spijkers Het 6e wonder : verzoening
Om onze zonden werd Hij doorboord. (Jes.52/ 53)
Zozeer misvormd, 
niet meer menselijk was zijn verschijning.
Hij heeft ons liefgehad en Zijn Zoon gezonden als verzoening voor onze zonden. ( IJoh.4:10)

De speer Het 7e wonder : wedergeboorte
We moeten opnieuw geboren worden. ( Joh.3)
Iedereen, die in het wonder van het kruis gelooft, is met Hem gestorven en opgestaan.
Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. ( Gal.2;20)

De rand in rood / beige
Zijn bloed vloeide op de aarde. Jezus bloed 
reinigt ons van alle zonde. ( IJoh.1;7)
Zonder bloedstorting geschied er geen vergeving. (Heb.9;22)

De duisternis
Toen Jezus aan het kruis hing, kwam er 
duisternis over het gehele land.

HET IS VOLBRACHT!
Jezus riep voor zijn sterven met luide stem: 
Het is volbracht!, en gaf de geest.
Het voorhangsel scheurde.

De kroon
Jezus is met eer en heerlijkheid gekroond. ( Heb.2:7-9)

Het goud over de kroon
De hemel, Gods heerlijkheid.

De wijnstok
Christus wil, dat we in Hem blijven,zodat 
we vrucht dragen, tot eer van zijn naam.
Zonder hem kunnen we niets doen. ( Joh.15)

 Ik heb er in totaal 4 gemaakt.
Deze heb ik uitgedeeld
Het wonder doorgegeven!
Voor de quilt anno 2021
Nog steeds dankbaar!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten