woensdag 28 april 2021

Psalm 95 door met creativiteit

Mijn Psalm 95
Zingende blijde vogels

##########

Mijn Psalm 95
Kom, laten wij jubelen voor de HEER,
juichen voor onze rots, onze redding.
Laten wij hem naderen met een loflied,
Hem toejuichen met gezang.
De HEER is een machtige God,
Een machtige koning, 
boven alle goden verheven. 

3 opmerkingen: